Regler för tävlingen

  • Du som tävlar måste vara student på Högskolan i Gävle och godkänna att de uppgifter du lämnar kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen.
  • Genom att du skickar in ditt bidrag medger du också att HiG får använda bidraget inom sin verksamhet. Din film kommer att laddas upp på Högskolan i Gävles Youtube-kanal och synas i HiGs sociala medier.
  • I samband med publicering av vinnare kommer vissa personuppgifter publiceras på HiGs sociala medier. Vinnare utses av en jury bestående av representanter från Högskolan i Gävle och Lundberg&Co.
  • Juryn utser vinnare baserat på din idé inom temat hållbarhet. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  • Om du vinner maximerar vi din filmidé ytterligare tillsammans med ett filmteam och det resulterar i reklamkampanj för Högskolan i Gävle.
  • Priset är personligt och kan inte överlåtas till annan person, inte heller bytas mot kontanter. Vinnare meddelas personligen.

HiG tar inte ansvar för konsekvenserna om tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererat, inte heller ansvar för ev tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller slutresultatet. Högskolan i Gävle förbehåller sig rätten att utesluta bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om bedömningen är att den tävlande fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande. Om ditt bidrag inte är komplett eller saknar personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte kunna delta. Finalister kommer utses senast 6 februari, av dem röstas vinnare fram, vilka meddelas 15 februari 2019. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling.